Представи си онова, което е твърде хубаво, за да е истина!!! - Представяй си го всяка сутрин, всеки миг :)

Wednesday, April 6, 2011

"Ако имаш нещастен и скучен живот 
затова, че си слушал майка си, баща си, учителя си, свещеника си или някой идиот по телевизията, 
тогава ТАКА ТИ СЕ ПАДА!"
- Франк Запа

No comments:

Post a Comment